CURRENT PROJECTS:

Research project funded from the European Community’s Social Foundation (Grant Agreement No. VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-004/KS-120000-1756): Synthesis and Characterization of New Materials for Semiconductor- and Nano-Technologies by Means of Continuous and Ultrafast Spectroscopic Methods (Puslaidininkinėse ir nano-technologijose perspektyvių medžiagų kūrimas ir charakterizavimas nuostoviosios ir ultrasparčiosios spektrometrijos metodais plačioje spektrinėje srityje)

Operational programme for human resources development for 2001-2013 Priority 3 „Strengthening Capacities of Researchers“ VP1-3.1-ŠMM-07-K „Support to Research Activities of Scientists and Other Researcher (Global Grant)“: Rectification by plasma waves in 2D electron gas and its application for terahertz detection (Visuotinės dotacijos projektas “Dvimačių elektronų dujų plazminių bangų taikymas terahercinės spinduliuotės detekcijai”, paraiškos Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-040).