Vilniaus universitetas Fizikos fakultetas

Telekomunikacijų mokslo centro vedėjas doc. dr Kęstutis Svirskas, kestutis.svirskas@ff.vu.lt

VU-Omnitel-Huawei TMC centras yra pošakinis akademinis padalinys, kurį įkūrė Vilniuas universiteto kamieniniai padaliniai - Fizikos fakultetas, Matematikos ir Informatikos fakultetas ir Filologijos fakultetas, vadovaudamiesi Vilniaus universiteto Statutu ir atsižvelgdami į 2011 m. gegužės 18 d. pasirašytą ketinimų protokolą Nr. BS-10000-1036 tarp Vilniaus universiteto, UAB Omnitel ir UAB Huawei Technologies. Vėliau prisijungė UAB Blue Bridge.

Pagrindinės TMC veiklos kryptys:

Telekomunikacijų centro laboratorijos:

Akademinė veikla

Projektai

Bendradarbiavimo sutartys