Vilniaus universitetas Fizikos fakultetas

Fazinių virsmų dielektrinės spektroskopijos laboratorija

Vadovas - prof. J.Banys

Fizikinės akustikos laboratorija

Vadovas - prof. D.Čiplys

Kietojo kūno jonikos laboratorija

Vadovas - prof. A.Orliukas

Triukšmų tyrimų laboratorija

Vadovas - prof. J.Matukas