Vilniaus universitetas Fizikos fakultetas

Kurso "Mikrobangų fizika" laboratoriniai darbai:

Kurso "Informacinių technologijų medžiagos" laboratoriniai darbai:

Kurso "Ryšio linijos" laboratoriniai darbai:

Kurso "Signalų valdymo įtaisai" laboratoriniai darbai