Vilniaus universitetas Fizikos fakultetas

2013 m. magistrų laida.
Telekomunikacijų fizika ir elektronika

Absolventas Magistro darbas Vadovas
J.Belovickis Akusto-optinės sąveikos ypatumai įvairaus pjūvio ličio tantalato kristaluose doc. R.Rimeika
M.Činčikas Brūkšninių kodų duomenų kaupiklio projektavimas ir konstravimas dr. V.Jonkus
M.Juškauskas Radarų poveikio LTE sistemai 1800 MHz radijo dažnių juostoje tyrimas doc. K.Svirskas
A.Kanapeckas LTE ryšio sistemų, veikiančių 800 MHz dažnių ruože, įtaka skaitmeninės antžeminės televizijos priėmimui doc. K.Svirskas
J.Krivochiža Koaksialinės linijos su bandiniu centrinės gyslos tarpelyje modeliavimas doc. A.Kežionis
A.Lukauskas Ličio superjoninių keramikų gamyba ir kompleksinės varžos spektroskopiniai tyrimai dr. T.Šalkus
R.Mackevičiūtė Organinių feroelektrikų dielektriniai fazinių virsmų tyrimai: TSCC+3%Br ir ADhP kristalai prof. J.Banys
L.Meškėnas HTTP, FTP ir srautinių paslaugų kokybės tyrimas LTE 1800 tinkle doc. K.Svirskas
M.Miselis Griūtinių diodų sąveikos su išorine grandine kompiuterinis modeliavimas doc. J.Vyšniauskas
M.Šeputis Polivinilideno fluorido užpildyto ferito nanodalelėmis kompozito plačiajuostė dielektrinė spektroskopija prof. J.Banys
R.Šliuževičius Elektromagnetinės spinduliuotės modeliavimas Žirmūnų mikrorajone doc. K.Svirskas
A.Vaičekauskas Palydovinės navigacijos modulio prototipo tyrimas bei lyginamoji analizė doc. Č.Pavasaris
J.Zdanevičius GSM-900 korinio ryšio įtaisų kuriamos elektromagnetinės spinduliuotės poveikis gyviems organizmams doc. K.Svirskas