Vilniaus universitetas Fizikos fakultetas

2012 m. magistrų laida.
Telekomunikacijų fizika ir elektronika

Absolventas Magistro darbas Vadovas
J.Banytė BaCe0.9Y0.1O3-δ protoninių keramikų, gamintų su skirtingais slėgiais, laidumo tyrimas prof. A.F.Orliukas
M.Jeskevič Valdomo srovės šaltinio, skirto kuro gardelių tyrimo stendui, konstravimas doc. V.Jonkus
D.Pranys Plačiajuostė Ba2PrFeNb4O15 IR Ba2Pr0.2Nd0.8FeNb4O15 keramikų dielektrinė spektroskopija dr. R.Grigalaitis
V.Sakalauskas Automatinio dviejų kanalų voltamperinių charakteristikų matavimų įrenginio projektavimas ir konstravimas doc. V.Jonkus
I.Urbonas ARM9 architektūros mikroprocesoriaus taikymas skaitmeninių signalų apdorojimui doc. V.Jonkus