Vilniaus universitetas Fizikos fakultetas

Praktikos (kursinių darbų) ir baigiamųjų darbų temos pagrindinių studijų studentams:

 1. Tema: Joninių laidininkų tyrimas plačiajuostės impedanso spektroskopijos metodais

  Aprašymas:
  Impedanso spektroskopijos laboratorijoje turimas superplačiajuostis aukštųjų temperatūrų impedanso spektrometras leidžia gauti unikalius eksperimentinius rezultatus, kurie gali būti publikuojami labai aukšto lygio moksliniuose žurnaluose. Baigiamajame darbe būtų tyrinėjami aukštatemperatūriai deguonies jonų laidininkai taikytini kietųjų oksidų kuro narveliuose. Reikėtų išmatuoti tokių medžiagų impedansų spektrus plačiame dažnių ir temperatūrų intervale bei nustatyti junginių charakteringuosius laidumus, aktyvacijos energijas, relaksacijos laikų pasiskirstymo parametrus bei minėtų dydžių priklausomybes nuo junginio stechiometrijos.

  Vadovas: prof. Algimantas Kežionis (algimantas.kezionis@ff.vu.lt) NFTMC B308 kab.
 2. Tema: Šuoliuojančio dažnio plėstojo spektro sistemos modeliavimas Matlab aplinkoje

  Aprašymas:
  Reikėtų sumodeliuoti paprasčiausią greitojo šuoliavimo radijo ryšio sistemą Matlab aplinkoje. Ištirti, kaip keičiasi sistemos pralaidumas nuo moduliacijos rūšies, kanalo triukšmingumo bei šuoliavimo spartos.

  Vadovas: prof. Algimantas Kežionis (algimantas.kezionis@ff.vu.lt) NFTMC B308 kab.
 3. Tema: Elektromagnetinio suderinamumo sistemų kūrimas.

  Aprašymas:
  Mus supančioje aplinkoje daugybė prietaisų skleidžia nepageidaujamą elektromagnetinę spinduliuotę, kuri gali trikdyti kitų prietaisų darbą arba žmonių sveikatą. Siekiant nuslopinti nepageidaujamą elektromagnetinę spinduliuotę yra kuriamos elektromagnetines dangos. Šiuo metu ypač populiarios yra elektromagnetinės dangos polimerinių kompozitų pagrindu. Šio darbo tikslas ištirti įvairių polimerinių kompozitų su nanointarpais (nanovamzdeliais, grafenu ir anglies sodžiais) mikrobangų sugerties savybes. Matavimai bus atliekami bangolaidiniais spektrometrais.

  Vadovas: dr. Jan Macutkevič, (jan.macutkevic@ff.vu.lt) NFTMC A319 kab.
 4. Tema: Kompozitinių medžiagų su anglies nano dalelėmis žemo dažnio triukšmo charakteristikų tyrimas

  Aprašymas:
  Anglies nano vamzdeliai, turintys vienmatę porėtą struktūra, pasižymi itin stipria įvairių garų adsorbcija, ultravioletinės spinduliuotės sugertimi, sparčiu atsaku. Taip pat šios medžiagos yra tvirtos ir ilgaamžės, atsparios aukštos temperatūros poveikiui. Šios savybės lemia anglies nano dalelių panaudojimą mažų matmenų elektronikoje: nano tranzistoriuose, terahercų srities elektronikoje, sensoriuose ir kt. Kompozitinės medžiagos su anglies nano dalelėmis yra netvarkiosios struktūros, kuriose anglies dalelės gali sudaryti laidų tinklą, o krūvio pernaša vyksta atsitiktinio tuneliavimo būdu. Triukšmo charakteristikų tyrimas yra labai jautrus metodas, suteikiantis informacijos apie krūvio pernaša medžiagoje. Šių tyrimų tikslas yra atlikti temperatūrinius žemo dažnio triukšmo charakteristikų matavimus kompozitinėse medžiagose su įvairiomis anglies nano dalelėmis ir atkleisti šiose medžiagose vykstančius fizikinius vyksmus.

  Vadovas: doc. Sandra Pralgauskaitė (sandra.pralgauskaite@ff.vu.lt), NFTMC B331 kab.
 5. Tema: Statistinio MIMO sklidimo modelio sukūrimas ir taikymai LTE ryšio tinklų modeliavimui

  Aprašymas:
  Daugybinės (MIMO) antenos plačiai paplito ketvirtosios kartos 4G LTE mobiliojo ryšio tinkluose ir yra viena iš priemonių, leidžianti pasiekti didelį (iki kelių šimtų Mbps) duomenų srauto pralaidumą. Tačiau tokių ryšio kanalų veikimas stipriai priklauso nuo įvairių aplinkos veiksnių -- reljefo, pastatų, augmenijos, judančių automobilių ir kitų radijo bangų kelyje pasitaikančių kliūčių. Šio darbo tikslas -- MIMO sklidimo modelio sukūrimas integruojant Matlab/Octave ir Python bibliotekas bei praplečiant statistinio SEAMCAT paketo funkcionalumą. Bus remiamasi statistiniais modeliais pagal 3GPP, COST 2100 ir METIS projektų rezultatus, kai yra įskaitomi mažo mastelio efektai (Relėjaus ir Raiso nykimas, antenų ir radijo kanalo koreliacija). Darbe bus reikalingos žinios iš programavimo ir algoritmų kūrimo Java, Python ir Matlab/Octave aplinkose. Darbas atliekamas bendradarbiaujant su Lietuvos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) ir Prancūzijos radijo dažnių tarnyba (ANFR).

  Vadovas: dr. Rimvydas Aleksiejūnas, (rimvydas.aleksiejunas@ff.vu.lt) NFTMC A314 kab.
 6. Tema: Dirbtinių neuro tinklų taikymas vaizdo atpažinimui ir mechanizmų valdymui

  Aprašymas:
  Nėra naujiena sistemos, kurios atpažista žmonių veidus ar mašinos numerį ir pagal tai yra aktyvuojami atitinkami mechanizmai. Tačiau, kokie procesai vyksta panašios sistemos viduje studentas galėtų susipažinti darydamas šį kursinį darbą. Šio darbo tikslas yra su Rapsbery Pi mini kompiuteriu, panaudojant dirbtinių neuro tinklų bibliotekas, užprogramuoti vaizdo atpažinimą, sprendimų priėmimo bloką bei mechanizmų valdymą. Sukonstruoti savaeigį mašinos modelį, kuriame veiktų minėtos sistemos.

  Vadovas: doc. Vytautas Jonkus (vytautas.jonkus@ff.vu.lt), FF 202 kab.
 7. Tema: Eksperimento duomenų perdavimas ir vaizdavimas HTTP protokolu

  Aprašymas:
  Darbo tikslas yra parašyti programą mikrovaldikliui, kuri perduotų matavimo duomenis HTTP protokolu ir žmogus prie kompiuterio atsidaręs interneto naršyklę galėtų matyti dinamiškai besikeičiančius duomenis. Tam tikslui reikės sukonstruoti maketą, parašyti programą, kuri, naudojantis TCP/IP protokolų bibliotekomis, realizuos Web serverio funkcionalumą: perduos duomenis HTTP protokolu naudojant AJAX metodą.

  Vadovas: doc. Vytautas Jonkus (vytautas.jonkus@ff.vu.lt), FF 202 kab.
 8. Tema: Statistinio MIMO sklidimo modelio sukūrimas ir taikymai LTE ryšio tinklų modeliavimui

  Aprašymas:
  Daugybinės (MIMO) antenos plačiai paplito ketvirtosios kartos 4G LTE mobiliojo ryšio tinkluose ir yra viena iš priemonių, leidžianti pasiekti didelį (iki kelių šimtų Mbps) duomenų srauto pralaidumą. Tačiau tokių ryšio kanalų veikimas stipriai priklauso nuo įvairių aplinkos veiksnių -- reljefo, pastatų, augmenijos, judančių automobolių ir kitų radijo bangų kelyje pasitaikančių kliūčių. Šio darbo tikslas -- MIMO sklidimo modelio sukūrimas integruojant Matlab/Octave ir Python bibliotekas bei praplečiant statistinio SEAMCAT paketo funkcionalumą. Bus remiamasi statistiniais modeliais pagal 3GPP, COST 2100 ir METIS projektų rezultatus, kai yra įskaitomi mažo mastelio efektai (Relėjaus ir Raiso nykimas, antenų ir radijo kanalo koreliacija). Darbe bus reikalingos žinios iš programavimo ir algoritmų kūrimo Java, Python ir Matlab/Octave aplinkose. Darbas atliekamas bendradarbiaujant su Lietuvos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) ir Prancūzijos radijo dažnių tarnyba (ANFR).

  Vadovas: dr. Rimvydas Aleksiejūnas (rimvydas.aleksiejunas@ff.vu.lt), NFTMC A314 kab.