Vilniaus universitetas Fizikos fakultetas

Praktikos (kursinių darbų) ir baigiamųjų darbų temos pagrindinių studijų studentams:

 1. Tema: Polinių dielektrikų netiesinė dielektrinė spektroskopija.

  Aprašymas:
  Netiesinės dielektrinės spektroskopijos eksperimente naudojamas kintamas didesnio stiprio elektrinis laukas, nei įprastos dielektrinės spektroskopijos atveju. Esant didesnio stiprio elektriniam laukui nebegalioja tiesinis sąryšis tarp medžiagos poliarizacijos ir elektrinio lauko, turi būti įskaičiuoti aukštesnės eilės nariai. Pasirodo, jog aukštesnės eilės dielektrinė skvarba yra jautresnė medžiagos vidinių dipolių dinamikai, todėl galima nesunkiai pastebėti dipolių dinamikos anomalijas aukštesnės eilės dielektrinės skvarbos priklausomybėje nuo temperatūros. Trečiosios eilės dielektrinės skvarbos priklausomybė nuo temperatūros leidžia vienareikšmiškai nustatyti feroelektrinės medžiagos fazinio virsmo tipą. Antrosios rūšies fazinio virsmo aplinkoje, paraelektrinėje fazėje trečiosios eilės dielektrinė skvarba yra neigiama ir mažėjant temperatūrai, pasiekus feroelektrinę fazę, trečiosios eilės dielektrinė skvarba keičia ženklą į teigiamą. Pirmosios rūšies fazinio virsmo aplinkoje trečiosios eilės dielektrinė skvarba išlaiko teigiamą ženklą. Taigi, netiesinė dielektrinė spektroskopija yra galingas įrankis feroelektrinių medžiagų tyrinėjime, kurio pagalba gaunama gausybė naudingos informacijos apie medžiagos makroskopines savybes, kurių pagalba galima suprasti, kas vyksta mikroskopiniame lygmenyje.

  Vadovas: dokt. Džiugas Jablonskas, dziugas.jablonskas@ff.vu.lt, NFTMC B326 kab.
 2. Tema: Biriųjų medžiagų dielektrinė spektroskopija ir matavimo procedūros tobulinimas.

  Aprašymas:
  Biriųjų medžiagų dielektrinė spektroskopija ypatinga tuo, kad turint miltelių pavidalo medžiagą neįmanoma sudaryti ominio kontakto tarp tyrinėjamosios medžiagos ir matavimo prietaiso. Matavimai atliekami naudojant bangolaidžius. Paprastai biriosios medžiagos matuojamos sumaišius su skysčiais. Tuomet, gavus efektinę mišinio dielektrinę skvarbą, suskaičiuojamas biriosios medžiagos indėlis. Yra žinoma, jog medžiagų suspaustų į keramiką ir biriame pavidale fizikinės savybės skiriasi.

  Vadovas: dokt. Džiugas Jablonskas, dziugas.jablonskas@ff.vu.lt, NFTMC B326 kab.
 3. Tema: Orientavimosi sistemos maketo, skirtos bepiločiams orlaiviams, nenaudojant palydovinės navigacijos sistemų, kūrimas ir tyrimas.

  Aprašymas:
  Bepiločių orlaivių (BPO) sritis yra labai sparčiai besivystanti. Karinių BPO taikymams , dėl plačiai naudojamo navigacijos sistemų trikdymo pageidautina turėti alternatyvią navigacijos sistemą. Tai gali būti realizuota naudojant transliavimo ir ryšio sistemų signalus. Turi būti sukurta elektroninė koherentinio radijo sistema RTL SDR ar kito tipo programinio radijo pagrindu, leidžianti nustatyti kryptį į minėtus signalų šaltinius. Programinė įranga galėtų veikti Gnu Radio platformoje, pageidautina, naudojant Raspberry PI kompiuterį.

  Vadovas: dr. Saulius Rudys , rudys@elmika.com, 8 687 02526, UAB Elmika, UAB Žvelk aukščiau.
 4. Tema: Trikdžiams atsparios palydovinės navigacijos sistemos, skirtos bepiločiams orlaiviams tyrimas ir kūrimas.

  Aprašymas:
  Bepiločių orlaivių (BPO) sritis yra labai sparčiai besivystanti. Karinių BPO taikymams , dėl plačiai naudojamo navigacijos sistemų trikdymo pageidautina turėti trikdžiams atsparią palydovinės navigacijos sistemą. Tai gali būti realizuota naudojant palydovinės navigacijos imtuvų su specialiomis antenomis sistemą ir su atitinkama programine įranga pageidautina, naudojant Raspberry PI kompiuterį.

  Vadovas: dr. Saulius Rudys , rudys@elmika.com, 8 687 02526, UAB Elmika, UAB Žvelk aukščiau.
 5. Tema: Siuntimo antenų kryptingumo diagramų matavimo įrangos, skirtos bepiločiams orlaiviams tyrimas ir kūrimas.

  Aprašymas:
  Išmatuoti siuntimo antenų kryptingumo diagramas yra sunkus uždavinys. Vis plačiau šioje srityje yra naudojami bepiločiai orlaiviai. Pagrindinis matavimo sistemos elementas yra radijo imtuvas. Jis galėtų būti realizuotas RTL SDR ar kito tipo programinio radijo pagrindu. Turėtų būti sukurta aparatinė ir programinė (apimanti navigacijos, imtuvo ir duomenų perdavimo posistemes) įranga, pageidautina, naudojant Raspberry PI kompiuterį, atitinkanti matavimų specifiką naudojant bepiločius orlaivius.

  Vadovas: dr. Saulius Rudys , rudys@elmika.com, 8 687 02526, UAB Elmika, UAB Žvelk aukščiau.
 6. Tema: Pasyvaus radaro maketo, skirto bepiločių orlaivių aptikimui , naudojant oro uosto radaro, ar kitus signalus tyrimas ir kūrimas.

  Aprašymas:
  Bepiločių orlaivių aptikimo problema yra labai aktuali. Vienas galimų aptikimo būdų – pasyvaus radaro naudojimas, apdorojant kitų radarų, ryšių ar transliavimo sistemų signalus. Turėtų būti sukurtas pasyvaus radaro imtuvas koherentinio radijo pagrindu ar naudojant kitą metodą, parašyta programa signalų apdorojimui ir patikrinta galimybė aptikti įvairaus dydžio bepiločius orlaivius.

  Vadovas: dr. Saulius Rudys , rudys@elmika.com, 8 687 02526, UAB Elmika, UAB Žvelk aukščiau.
 7. Tema: Antenos nukreipimo sistemos į reisinius lėktuvus kūrimas.

  Aprašymas:
  Siekiant geresnio ryšio su lėktuvais, gali būti aktualu nukreipti į skrendantį lėktuvą kryptinę anteną (nesvarbu, kokios ryšio sistemos). Reisiniai lėktuvai yra aprūpinti ADS-B sistema, kuri transliuoja lėktuvo koordinates ir kitą informaciją. Naudojant RTL SDR programinį radiją, reiktų priimti lėktuvo koordinates, ir jas naudojant, valdyti antenos sukimo įrenginį.

  Vadovas: dr. Saulius Rudys , rudys@elmika.com, 8 687 02526, UAB Elmika, UAB Žvelk aukščiau.
 8. Tema: Reisinių lėktuvų ADS-B sistemos signalų tyrimas.

  Aprašymas:
  Reisiniai lėktuvai yra aprūpinti ADS-B sistema, kuri transliuoja lėktuvo tipą, koordinates ir kitą informaciją. Nuo šios sistemos veikimo priklauso skrydžių saugumas. Norint ateityje šią sistemą patobulinti – reikia ištirti įvairių tipų lėktuvų ADS-B signalų galią ir antenų kryptingumo diagramas. Naudojant programinį radiją, reiktų priimti lėktuvo koordinates, nustatyti signalo stiprumą ir remiantis šiais duomenimis nustatyti praskrendančių lėktuvų antenų ir siųstuvų parametrus.

  Vadovas: dr. Saulius Rudys , rudys@elmika.com, 8 687 02526, UAB Elmika, UAB Žvelk aukščiau.
 9. Tema: Metodikos ir įrangos, skirtos palydovinės navigacijos įrenginių tikrinimui laboratorinėmis sąlygomis sukūrimas.

  Aprašymas:
  Gaminant palydovinės navigacijos įrangą, svarbu turėti galimybę ją patikrinti laboratorinėmis sąlygomis. Reiktų sukurti navigacijos emuliatorių programinio radijo HackRF One pagrindu su ypatingai mažu šalutinio spinduliavimo lygiu, tinkamą anteną ir darbo vietą, užtikrinančią pasikartojančius matavimų rezultatus.

  Vadovas: dr. Saulius Rudys , rudys@elmika.com, 8 687 02526, UAB Elmika, UAB Žvelk aukščiau.
 10. Tema: Laivo radaro tinkamumo bepiločiams orlaiviams aptikti tyrimas.

  Aprašymas:
  Bepiločių orlaivių (BPO) sritis yra labai sparčiai besivystanti , o BPO aptikimo problema yra labai aktuali. Įprastai orlaiviai aptinkami radarais, kurie yra labai brangūs. Reiktų santykinai pigų masinės gamybos mažo laivo radarą prijungti prie kompiuterio, parašyti atitinkamą programinę įrangą ir ištirti galimybę aptikti BPO su šia sistema.

  Vadovas: dr. Saulius Rudys , rudys@elmika.com, 8 687 02526, UAB Elmika, UAB Žvelk aukščiau.
 11. Tema: Daiktų interneto siųstuvo konstravimas ir tyrimas

  Aprašymas:
  Įrenginiai turintys daiktų interneto radijo ryšį pamažu pradedami naudoti buityje. Daiktų interneto siųstuvai pasižymi nedideliu energijos suvartojimu, dideliu imtuvo jautrumu ir nedidele duomenų perdavimo sparta. Darbe reikės suprojektuoti siųstuvo elektroninę schemą ir anteną, reikės išmatuoti antenos erdvinę charakteristiką, atlikti dažnio ir RSSI kalibravimą bei išmatuoti siųstuvo aprėpties zoną.

  Vadovas: doc.Vytautas Jonkus (vytautas.jonkus@ff.vu.lt) Fizikos fakultetas 202 k.
 12. Tema: Išmanusis temperatūros valdiklis Raspberry Pi mikrokompiuterio pagrindu

  Aprašymas:
  Išmanusis temperatūros valdiklis yra skirtas medžiagotyriniams eksperimentams aukštose temperatūrose atlikti. Reikėtų sumontuoti aukšto integracijos lygmens montažinę valdiklio plokštę (montažinė plokštė yra), ją suderinti ir išbandyti. Taip pat reikėtų pritaikyti esamą temperatūros valdymo programą (Linux, Python aplinkos) šiam valdikliui. Įrenginys turi būti valdomas Raspberry Pi mikrokoppiuteriu.

  Vadovas: prof. Algimantas Kežionis (algimantas.kezionis@ff.vu.lt) NFTMC B308 k.
 13. Tema: Programinės įrangos impedanso spektrometrui kūrimas Python aplinkoje

  Aprašymas:
  Pasiremiant esama aplikacija Matlab aplinkoje, sukurti aplikaciją Phyton aplinkoje impedanso spektrometrui, kuriame naudojama taip vadinamos 4 elektrodų ir 2 elektrodų medžiagų elektrinių savybių matavimo metodikos.

  Vadovas: prof. Algimantas Kežionis (algimantas.kezionis@ff.vu.lt) NFTMC B308 k.
 14. Tema: Joninių laidininkų tyrimas plačiajuostės impedanso spektroskopijos metodais

  Aprašymas:
  Išmokti dirbti su impedanso spektrometrais, kurių pagalba medžiagų elektrinės savybės gali būti išmatotos 1Hz ÷10 GHz dažnių diapazone ir 300÷1300 k temperatūrų intervale. Išmokti paruošti tyrimams tinkamus pavyzdėlius. Susipažinti su oksidinių deguonies laidininkų keramikų paruošimo technologijomis. Iškepti keramiką YSZ (ytriu stabilizuotas cirkonio oksidas) pagrindu ir ištirti jos elektrines savybes.

  Vadovas: prof. Algimantas Kežionis (algimantas.kezionis@ff.vu.lt) NFTMC B308 k.
 15. Tema: Ilgabangių lazerinių diodų triukšmo charakteristikų tyrimai žemo dažnio srityje

  Aprašymas:
  Ilgabangiai lazeriniai diodai plačiai naudojami lidarų sistemose, medicinoje, priešgynybinėse sistemose, spektroskopijoje ir kitur. Gaminant įvairius elektroninius įtaisus, taip pat ir tokius lazerinius diodus, viena iš problemų yra triukšmų šaltinių bei triukšmų atsiradimo fizikinio mechanizmo išaiškinimas. Žemo dažnio triukšmo intensyvumas ir jo pobūdis yra susiję su puslaidininkinių darinių defektingumu – įvairios priemaišos ir defektai lemia didesnį triukšmą bei spartesnį charakteristikų blogėjimą. Fizikiniu požiūriu tiriant triukšmus gaunama papildomos informacijos apie reiškinius, vykstančius medžiagoje ir įvairiuose dariniuose, o tai leidžia įvertinti įtaiso kokybę ir prognozuoti veikimo trukmę. Praktiniu požiūriu įvertinamos sąlygos, kurios lemia įvairių elektroninių įtaisų jautrį, spartą, jų veikos stabilumą ir kitas charakteristikas, kurias dažniausiai ir nulemia žemadažniai triukšmai. Tiriant lazerinius diodus yra aktualūs šie klausimai: kurioje darinio vietoje atsiranda defektai, kaip jie veikia įtaiso charakteristikas ir kaip jie elgiasi įtaisui senėjant. Studentas privalo įvertinti ilgabangių daugiamodžių GaInAsSb lazerinių diodų spinduliuotės galios, voltamperines, optinių ir elektrinių triukšmų bei jų koreliacijos koeficiento charakteristikas esant įvairiai bandiniu tekančiai srovei, susieti triukšmų charakteristikas su bandinių patikimumu, gautiems rezultatams pritaikyti koreliacinės analizės metodą.

  Vadovas: dokt. Justinas Glemža (justinas.glemza@ff.vu.lt), NFTMC B331 k.
 16. Tema: Šviesos diodų ir puslaidininkinių lazerių triukšminė spektroskopija

  Aprašymas:
  Šviesos diodai bei puslaidininkiniai lazeriai dėl savo kompaktiškumo, ekonomiškumo, patikimumo ir palyginti paprastos gamybos technologijos pastaruoju metu plačiai naudojami optinio ryšio, informacijos įrašymo ir atkūrimo sistemose, spektroskopijoje ir kitur. Didelis žemadažnis tiek elektrinis, tiek ir optinis triukšmas pablogina šviesos diodų ir puslaidininkinių lazerių moduliacijos charakteristikas bei jų taikymo galimybes. Tuo pačiu triukšmų matavimas yra neardomasis, spartesnis ir jautresnis nei ilgalaikiai nuolatinės srovės matavimai. Auginant įvairius tokius puslaidininkinius darinius, yra neišvengiama defektų, kurie blogina optoelektroninių įtaisų elektrines ir optines charakteristikas, didina nuotėkio sroves, lemia mažą efektyvumą ir spartina gedimą. Triukšmų galios spektrinių tankių dažninių ir temperatūrinių charakteristikų tyrimai yra labai svarbūs ir turi didelį pranašumą įvertinant naujų puslaidininkinių prietaisų kokybę ir patikimumą, o taip pat siekiant sumažinti triukšmų lygį tokiuose dariniuose. Studentas privalo ištirti skirtingos gamybos technologijos InGaAsP/InP infraraudonosios spinduliuotės lazerinių diodų bei didelės galios GaN šviesos diodų elektrinių ir optinių triukšmų dažnines priklausomybes esant įvairiai bandiniu tekančiai srovei, išsiaiškinti optinio ir elektrinio triukšmų dėsningumus, galimus triukšmų atsiradimo mechanizmus, susieti triukšmų charakteristikas su bandinių patikimumu bei atlikti šviesos bei lazerinių diodų optinių spektrų tyrimus.

  Vadovas: prof. Jonas Matukas (jonas.matukas@ff.vu.lt), NFTMC B331 k.
 17. Tema: Kompozitinių medžiagų su anglies nano dalelėmis žemo dažnio triukšmo charakteristikų tyrimas

  Aprašymas:
  Anglies nano vamzdeliai, turintys vienmatę porėtą struktūrą, pasižymi itin stipria įvairių garų adsorbcija, ultravioletinės spinduliuotės sugertimi, sparčiu atsaku. Taip pat šios medžiagos yra tvirtos ir ilgaamžės, atsparios aukštos temperatūros poveikiui. Šios savybės lemia anglies nano dalelių panaudojimą mažų matmenų elektronikoje: nano tranzistoriuose, terahercų srities elektronikoje, sensoriuose ir kt. Kompozitinės medžiagos su anglies nano dalelėmis yra netvarkiosios struktūros, kuriose anglies dalelės gali sudaryti laidų tinklą, o krūvio pernaša vyksta atsitiktinio tuneliavimo būdu. Triukšmo charakteristikų tyrimas yra labai jautrus metodas, suteikiantis informacijos apie krūvio pernaša medžiagoje. Šių tyrimų tikslas yra atlikti temperatūrinius žemo dažnio triukšmo charakteristikų matavimus kompozitinėse medžiagose su įvairiomis anglies nano dalelėmis ir atkleisti šiose medžiagose vykstančius fizikinius vyksmus.

  Vadovas: doc. Sandra Pralgauskaitė (sandra.pralgauskaite@ff.vu.lt), NFTMC B331 k.
 18. Tema: Vario kietųjų elektrolitų elektrinių savybių tyrimai

  Aprašymas:
  Kietieji elektrolitai arba superjonikai yra kietos medžiagos, kurios pasižymi aukštu joniniu laidumu, kuris prilygsta jonų laidumui skystuose elektrolituose. Kietieji elektrolitai pagal laidžius jonus yra skirstomi į ličio, deguonies vakansijų, vario, magnio, fluoro ir kt. kietuosius elektrolitus. Tokios medžiagos yra taikomos akumuliatorių, kietųjų oksidų kuro gardelių, įvairių jutiklių gamyboje. Taikymams yra ypač svarbios šių medžiagų elektrinės savybės, kurios labai priklauso nuo kristalinės medžiagų struktūros. Šio darbo tikslas - ištirti sąryšį tarp elektrinių savybių ir stechiometrijos argirodito tipo junginiuose Cu7(1-x)Ag7xGeS5J (x = 0; 0,25; 0,5; 0,75; 1). Šiam tikslui įgyvendinti bus tiriamos Cu7(1-x)Ag7xGeS5J (x = 0; 0,25; 0,5; 0,75; 1) junginių monokristalų elektrinės savybės plačiame dažnių diapazone bei 300 – 400 K temperatūrų intervale.

  Vadovas: dr. Vilma Venckutė (vilma.venckute@ff.vu.lt), NFTMC B307 k.
 19. Tema: Deguonies jonams laidžių keramikų elektrinių savybių ir krūvininkų relaksacijos tyrimai

  Aprašymas:
  Perspektyviausia deguonies jonams laidžių fluorito struktūros keramikų (elektrolitų) taikymo sritis yra kietųjų kūnų oksidų kuro elementai (angl. Solid Oxide Fuel Cells). Šie įtaisai cheminę kuro energiją paverčia elektros energija su naudingumo koeficientu iki 70%. Nors fluorito struktūros deguonies jonams laidžių medžiagų elektrinės savybės pasaulyje yra plačiai tyrinėjamos, skirtingų autorių publikuoti rezultatai neleidžia vienareikšmiškai įvertinti keramikos paruošimo technologijos, bei kitų faktorių įtaką keramikų elektrinėms savybėms. Darbo tikslas – skirtingose temperatūrose sukepinti skandžio ir cerio oksidais legiruoto cirkonio oksido, bei itrio oksidu stabilizuoto cirkonio oksido keramikas ir ištirti jų elektrines savybes plačiame temperatūrų (iki 1000 K) ir dažnių diapazone (nuo Hz iki GHz). Esant galimybėms, planuojama tirti kaip pradinės medžiagos miltelių presavimo slėgis, ilgalaikis temperatūros poveikis (imituojant jos darbą taikomajame įtaise), dujinė aplinka keramikų sukepinimo ir/ar elektrinių savybių tyrimo metu veikia tiriamų keramikų elektrines savybes. Matavimų rezultatai bus analizuojami specialia kompiuterine programa, skirta nustatyti krūvininkų relaksacijos trukmių pasiskirstymą iš dažninių kompleksinės varžos priklausomybių.

  Vadovas: dr. Saulius Kazlauskas (saulius.kazlauskas@ff.vu.lt), NFTMC B307 k.
 20. Tema: Elektromechaninių savybių tyrimas NBT-SBT kietuosiuose tirpaluose

  Aprašymas:
  Perovskitų oksidai pasižymi itin dideliu elektromechaniniu atsaku. Perovskito struktūros feroelektrikai yra plačiausiai taikomi pjezoelektrikai įvairiose elektromechaninėse pavarose, aktuatoriuose, medicininio ultragarso prietaisuose. Didelę pjezoelektrikų rinkos dalį sudaro švino pagrindu pagaminti pjezoelektrikai – PbZrxTi1-xO3, PbMg1/3Nb2/3O3-xPbTiO3 ir t.t. Deja, šių medžiagų gamybos procesai yra kenksmingi aplinkai ir norima juos pakeisti mažiau kenksmingomis medžiagomis. Šiame darbe bus tirinėjamos elektromechaninės bešvinių kietųjų tirpalų savybės. NBT-xSBT kietųjų tirpalų sistema pasižymi patraukliomis elektrinėmis savybėmis (gana didelė liekamoji poliarizacija, dielektrinė skvarba), tačiau dėl krūvio netvarkos perovskito gardelės A-srityje tam tikros NBT-xSBT kompozicijos pasižymi dipolinių stiklų savybėmis. Šiose kompozicijose pjezoefektas nestebimas. Elektromechaninis atsakas yra nulemtas elektrostrikcijos. Praktiniu prožiūriu elektrostrikcija yra svarbus efektas ir gali būti išnaudotas praktiniams taikymas. Ypač tai aktualu kubinės struktūros perovskituose, kuriuose elektrostrikcijos koeficientai yra gana dideli. Darbo tikslas yra ištirti elektrostrikcijos koeficiento Q11 temperatūrines priklausomybes bei išsiaiškinti NBT-xSBT potencialą elektromechaniniams taikymams.

  Vadovas: dokt. Šarūnas Svirskas (sarunas.svirskas@ff.vu.lt), tel. 85 2234573, NFTMC B326 k.
 21. Tema: Paviršinių akustinių bangų akustooptinė sąveika YX-LiTaO3 kristaluose

  Aprašymas:
  Paviršinė akustinė banga sklisdama kristalo paviršiumi sukuria periodinį lūžio rodiklio kitimą. Krintanti šviesa į tokią sklindančią lūžio rodiklio gardelę difraguoja. Priklausomai nuo šviesos ir akustinės bangos sąveikos ilgio bei akustinės bangos dažnio galimi skirtingi difrakcijos tipai. Kai difragavusios šviesos poliarizacija pasikeičia atžvilgiu kritusios šviesos, turime anizotropinę difrakciją. YX-pjūvio ličio tantalato kristale gali sklisti paviršinė akustinė banga (PAB) ir nuotėkio paviršinė akustinė banga (NPAB). Šių bangų sąveika kristale su šviesa vyksta skirtingai. Darbo eigoje reikės susipažinti su šių paviršinių akustinių bangų žadinimu ir jų registravimu. Gauti šviesos difrakciją PAB ir NPAB YX-pjūvio ličio tantalate. Iš gautų rezultatų įvertinti akustinių bangų greitį, difrakcijos tipą, efektyvumą. Palyginti eksperimentinius rezultatus su teoriniais skaičiavimais.

  Vadovas: dr. Romualdas Rimeika (romualdas.rimeika@ff.vu.lt), NFTMC B309 k.
 22. Tema: SEAMCAT paketo skaičiavimo galimybių praplėtimas ir taikymai radijo ryšio tinklų modeliavimui

  Aprašymas:
  SEAMCAT yra statistiniu Monte Karlo metodu veikiantis programinis paketas, naudojamas telekomunikacijų standartizacijos ir reguliavimo tarnybose. Jis leidžia įvertinti radijo ryšio tinklų tarpusavio suderinamumo kriterijus bei optimizuoti ryšio kokybės rodiklius, remiantis radijo bangų sklidimo Žemės paviršiuje principais. Šio darbo tikslai yra: 1) SEAMCAT paketo, sukurto Java aplinkoje, integravimas su Python ir Matlab/Octave bibliotekomis; 2) Interferencijos tarp LTE, WiFi ir kitų radijo ryšio technologijų nustatymas bei statistinių tinklo rodiklių (signalo lygio ir perduodamų duomenų spartos) įvertinimas. Darbe bus reikalingos žinios iš programavimo ir algoritmų kūrimo Java, Python ir Matlab/Octave aplinkose. Darbas atliekamas bendradarbiaujant su Lietuvos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) ir Prancūzijos radijo dažnių tarnyba (ANFR).

  Vadovas: dr. Rimvydas Aleksiejūnas (rimvydas.aleksiejunas@ff.vu.lt) NFTMC A314 k.
 23. Tema: Holmio molibdenatų impedanso spektroskopiniai tyrimai keturių elektrodų metodu

  Aprašymas:
  Ho6MoO12 ir Ho5,5MoO11,25 yra deguonies vakansijų kietieji elektrolitai. Darbe bus tiriamos šių junginių keramikos, pagamintos parenkant skirtingą jų kepinimo temperatūrą. Elektrinėms savybėms tirti bus naudojamas keturių elektrodų impedanso spektroskopijos metodas: ruošiami bandiniai matavimamas, įsisavinama impedanso spektrų matavimo metodika, nustatomi matavimo parametrai dažnių diapazone nuo 10 Hz iki 2 MHz bei temperatūrų intervale nuo 300 K iki 700 K. Keturių elektrodų metodas šiuo atveju yra taikomas siekiant įvertinti superjoninės keramikos ir elektrodo sandūros įtaką impedanso spektrams. Darbo tikslas – ištirti holmio molibdenatų elektrines savybes.

  Vadovas: doc. Tomas Šalkus (tomas.salkus@ff.vu.lt), NFTMC B330 k.
 24. Tema: Erbio molibdenatų impedanso spektroskopiniai tyrimai keturių elektrodų metodu

  Aprašymas:
  Er6MoO12 ir Er5,5MoO11,25 yra deguonies vakansijų kietieji elektrolitai. Darbe bus tiriamos šių junginių keramikos, pagamintos parenkant skirtingą jų kepinimo temperatūrą. Elektrinėms savybėms tirti bus naudojamas keturių elektrodų impedanso spektroskopijos metodas: ruošiami bandiniai matavimamas, įsisavinama impedanso spektrų matavimo metodika, nustatomi matavimo parametrai dažnių diapazone nuo 10 Hz iki 2 MHz bei temperatūrų intervale nuo 300 K iki 700 K. Keturių elektrodų metodas šiuo atveju yra taikomas siekiant įvertinti superjoninės keramikos ir elektrodo sandūros įtaką impedanso spektrams. Darbo tikslas – ištirti erbio molibdenatų elektrines savybes.

  Vadovas: doc. Tomas Šalkus (tomas.salkus@ff.vu.lt), NFTMC B330 k.
 25. Tema: Labai aukštos įtampos tranzistorinių-diodinių formuotuvų veikos principų palyginamoji analizė

  Aprašymas:
  Darbe reikės pakartoti puslaidininkinės elektronikos pagrindus, susipažinti su impulsinės elektronikos ypatybėmis, išmokti naudotis elektronikos prietaisų ir grandinių su jais kompiuterinio modeliavimo programa „Multisim“ ir su ją atlikti formuotuvų eksperimentinį tyrimą virtualioje aplinkoje.

  Vadovas: dr. Česlovas Pavasaris (ceslovas.pavasaris@ff.vu.lt), Fizikos fakultetas, 809 k.
 26. Tema: Laisvai pasirinkta savarankiška tema iš puslaidininkinės elektronikos

  Aprašymas:
  Studentas savarankiškai pasirenka temą, susijusią su jo darbu ar žingeidumu, ir atlikdamas darbą pagilina bazines žinias puslaidininkinės elektronikos srityje.

  Vadovas: dr. Česlovas Pavasaris (ceslovas.pavasaris@ff.vu.lt), Fizikos fakultetas 809 k.
 27. Tema: Terahercinės spinduliuotės detektorių kompiuterinis modeliavimas, naudojant Synopsys TCAD Sentaurus programų paketą

  Aprašymas:
  Terahercinės spinduliuotės detekcijai gali būti naudojami silicio CMOS lauko tranzistoriai ir galio nitrido HEMT tranzistoriai. Synopsys TCAD Sentaurus programų paketas leidžia naudoti dvimatį kvazihidrodinaminį modelį, tinkantį modeliuoti submikroninius tranzistorius. Modeliuojama minėtų tranzistorių jautrio priklausomybė nuo sklendės įtampos ir nuo dažnio 0.1-1.0 THz diapazone. Svarbi yra jautrio priklausomybė nuo tranzistoriaus matmenų. Modeliavimo rezultatus galima palyginti su turimais eksperimento rezultatais. Taip pat labai svarbu išsiaiškinti vidinius fizikinius procesus, atsakingus už terahercinės spinduliuotės detekciją. Naudojantis modeliavimo rezultatais galima pasiūlyti optimizuotą tranzistoriaus struktūrą jautrio ir dažnių diapazono požiūriu.

  Vadovas: dr. Juozas Vyšniauskas (juozas.vysniauskas@ff.vu.lt) NFTMC B333 k.
 28. Tema: Metalo-organinių karkasų tyrimai elektronų paramagnetinio rezonanso metodais

  Aprašymas:
  Pastaruoju metu ypatingai didelį mokslinės visuomenės dėmesį pritraukė metalo-organiniai karkasai (MOK). Šie naujo tipo kristaliniai junginiai pasižymi itin aukštu porėtumu, nesudėtinga gamyba bei patraukliomis, praktikoje taikomomis fizikinėmis savybėmis. Tokių MOK pavyzdžiai yra [A][M(HCOO)3] junginiai, kur [A]+ yra molekulinis katijonas, M2+ - dvivalentis pereinamųjų metalų jonas. Yra žinoma, kad šiuose perspektyviose medžiagose keičiantis temperatūrai vyksta tvarkos-netvarkos struktūrinis fazinis virsmas iš paraelektrinės į feroelektrinę fazę, tačiau šių virsmų tikslus mikroskopinis mechanizmas dar nėra atskleistas. Būtent šis darbas yra skirtas išanalizuoti tokių MOK junginių virsmų mechanizmą naudojant galingą fazinių virsmų tyrimų įrankį - elektronų paramagnetinio rezonanso (EPR) spektroskopiją. Darbe bus galima pasirinkti eksperimentinę (įvairūs nuolatinės veikos bei impulsiniai EPR eksperimentai) arba teorinę (spektrų modeliavimas, DFT skaičiavimai) EPR spektroskopijos pakraipą.

  Vadovas: dokt. Mantas Šimėnas (mantas.simenas@ff.vu.lt), NFTMC A317 k.