Vilniaus universitetas Fizikos fakultetas

2014 m. bakalaurų laida.
Telekomunikacijų fizika ir elektronika

Absolventas Bakalauro darbas Vadovas
A.Adomaitis Invertuoto Saulės elemento gamyba bei fotoelektrinių savybių tyrimas dr. K.Genevičius
M.Anbinderis Feritų magnetinės skvarbos tyrimai dr. R.Grigalaitis
J.Antanitis LTE VoIP balso paslaugos kokybės parametrų tyrimas dr. R.Aleksiejūnas
M.Antanavičius Horizontalių ir vertikalių sektorinių antenų taikymo efektyvumas LTE ryšio tinkluose dr. R.Aleksiejūnas
P.Atraškevič Saulės elemento fotoelektrinių savybių tyrimas dr. Č.Pavasaris
R.Bagdanovas Didelės gаliоs geltоnоs spalvos šviesоs diоdų оptiniо ir elektriniо triukšmо bei jų аbipusės kоreliасijоs tyrimаs sendinаnt bаndinius prof. J.Matukas
T.Dambrauskas Nitridinių šviesos diodų elektrinių ir optinių savybių pokyčių įvertinimas senėjimo proceso metu prof. J.Matukas
A.Didžbalis Akustooptinė sąveika 36⁰ pasuktame YX-LiTaO3 kristale doc R.Rimeika
E.Eidiejus Krūvininkų pernašos tyrimas naujuose antraceno ir fenilkarbazolo dariniuose dr. V.Jankauskas
L.J.Gabrialavičius Kobalto ferito - švino cirkonio titanato, praturtinto niobiu kompozitų, dielektrinė spektroskopija dr. R.Grigalaitis
J.Glemža Nitridinių didelės galios šviesos diodų žemadažnė triukšminė spektroskopija prof. J.Matukas
E.Jakas Autofokusavimo sistemos LED plokštelių pjaustymo staklėms su magnetiniu manipuliatoriumi kūrimas dr. M.Viliūnas
P.Jončys Skirtingos gamybos technologijos lazerinių diodų triukšmų tyrimas dr. S.Pralgauskaitė
J.Kalvelytė Skersinių horizontaliųjų paviršinių akustinių bangų, sklindančių 36⁰ pasuktame Y-X LiTaO3 kristale, taikymas skysčių tyrimams doc. R.Rimeika
R.Kasinskas Atkaitinimo įtaka tiristorių parametrams doc. S.Vengris
M.Kojelis Diferencinės stiprinimo pakopos veikos tyrimas su dvipoliais ir lauko tranzistoriais dr. Č.Pavasaris
A.Latvėnas SBR (Super Barrier Rectifier) diodo savybių tyrimas dr. M.Viliūnas
B.Laucius Markovo modeliai kalbos atpažinime. Šnekamosios kalbos tyrimas doc. V.E.Rudžionis
M.Lukošiūnas Paviršinio potencialo matavimas su automatiniu dažnio paderinimu dr. V.Jankauskas
M.Mikulis Sendinimo įtaka didelės galios žalių ir mėlynų šviesos diodų optinėms ir elektrinėms charakteristikoms J.Zdanevičius
K.Opulskis Srovės kinetika organiniame lauko tranzistoriuje prof. G.Juška
A.Petrulionis Krūvininkų pernašos tyrimas naujuose fluoreno diamino dariniuose dr. V.Jankauskas
M.Ragauskas Terahercinei spinduliuotei detektuoti skirtų InGaAs "Peteliškės" tipo diodų žemadažnių triukšmų analizė doc. G.Valušis
K.Raudonius Ultragarsinių pjezokeraminių keitiklių charakteristikų tyrimas prof. D.Čiplys
G.Songaila Saugumo sistemos valdymas išmaniuoju ANDROID įrenginiu naudojant NFC (artimojo lauko komunikacija) technologiją doc. K.Svirskas
P.Šeibutas Šarminių žemių ortostanatų ir pirostanatų impedanso ir dielektrinė spektroskopija dr. R.Grigalaitis
E.Šideika Išmaniojo namo energijos valdymo sistemos konstravimas doc. V.Jonkus
A.Tumas Sendinimo įtaka didelės galios skirtingos gamybos technologijos AlInGaP šviesos diodų elektrinėms ir optinėms charakteristikoms dr. S.Pralgauskaitė
D.Vaičiulis Išmaniųjų namų įrenginių valdymas ir informacijos atvaizdavimas Android platformoje doc. V.Jonkus
A.Vengalis Vaizdo srauto kokybės atsparumo trikdžiams tyrimas LTE 800 sistemoje doc. K.Svirskas
I.Verikas Vartotojo identifikavimas apsaugos sistemoje, panaudojant NFC ryšį ir išmanųjį telefoną doc. V.Jonkus
A.Vyšniauskas Žmogaus galūnių impedanso fliuktuacijų tyrimai dr. S.Pralgauskaitė