Vilniaus universitetas Fizikos fakultetas

2013 m. bakalaurų laida.
Telekomunikacijų fizika ir elektronika

Absolventas Bakalauro darbas Vadovas
P.Aukštuolis Krūvio pernašos karbazolo ir karbazolo-fluoreno dariniuose tyrimas dr. V.Jankauskas
D.Bakutis Popieriaus paviršinio potencialo pasiskirstymo tyrimas koreliaciniu metodu dr. V.Jankauskas
L.Baltutytė Aprėpties zonų tyrimas Žirmūnų mikrorajone doc. K.Svirskas
P.Beinoras Nitridinio baltos šviesos diodo pirminio šaltinio ir fosforo sluoksnio spinduliuočių fliuktuacijų tyrimas prof. J.Matukas
G.Bernikas LTE plėtros galimybių tyrimas Žirmūnų mikrorajone doc. K.Svirskas
R.Bludnickij Vaizdo srauto tyrimas LTE 1800 sistemoje doc. K.Svirskas
M.Bružas Infraraudonųjų spindulių panaudojimas apsaugos sistemose. Maketo konstravimas ir jo tyrimas doc. Č.Pavasaris
K.Bučinskas NBT-6BT ir NBT-6BT-1Fe keramikų plačiajuostė dielektrinė ir impedanso spektroskopija dr. M.Ivanov
D.Gabrielaitis Ba2NdFeNb4-xTaxO15 keramikų tyrimai plačiajuostės dielektrinės spektroskopijos metodais dr. M.Kinka
P.Jakštas LTE tinklo plėtros tyrimas, atsižvelgiant į higienos normas doc. K.Svirskas
Š.Jocas Judriojo radijo ryšio sistemų tyrimas Žirmūnų mikrorajone doc. K.Svirskas
Ž.P.Juškėnas Stačiakampių įtampos impulsų generatoriaus projektavimas bei konstravimas dr. A.Geižutis
L.Komka Nuotėkio paviršinių akustinių bangų taikymas skysčių tyrimui doc. R.Rimeika
J.Leščinskas Baterijų potencialų lygintuvas bei jo programinis paketas A.Griežė
M.Liaudginas Didelės galios šviesos diodų triukšminė diagnostika prof. J.Matukas
R.Mechovič Puslaidininkinių lazerių žemadažnis triukšmų tyrimas prof. J.Matukas
J.Misevičius SiN:H sluoksnių gamyba CVD metodu doc. K.Arlauskas
G.Muliuk Sendinimo įtaka skirtingos gamybos technologijų AlInGaP šviesos diodų charakteristikoms prof. J.Matukas
M.Paulauskas Saugaus ir patikimo bevielio tinklo projektavimas ir diegimas Fizikos fakultete doc. F.Kuliešius
D.Petrulionis Išmanusis skirtuminis matavimo stiprintuvas doc. A.Kežionis
A.Plotnikov Aukšto slėgio reaktoriaus valdymo bloko projektavimas ir gamyba dr. S.Šakirzanovas
R.Pranskevičius Judriojo ryšio tinklo plėtros galimybių tyrimas Žirmūnų rajone doc. K.Svirskas
J.Ragaišis Srovės kinetika organiniame lauko tranzistoriuje prof. G.Juška
A.Sakanas Multiferoinių bario titanato - nikelio cinko ferito kompozitų plačiajuosčiai dielektriniai tyrimai dr. R.Grigalaitis
L.Šilinskas Si lauko tranzistorių, naudojamų terahercinių signalų detekcijai, elektrinių charakteristikų tyrimas dr. S.Pralgauskaitė
J.Šimanskas Žemadažnio mažatriukšmio stiprintuvo konstravimas doc. V.Jonkus
V.Šimkevičius Epitaksinių MgZnO sluoksnių optinių savybių tyrimas prof. E.Kuokštis
A.Valickij Paketinių nuostolių įtaka LTE balso srauto kokybei doc. K.Svirskas
M.Vitkus Baterijų potencialų lygintojas ir cheminiai vyksmai baterijose dr. R.Sobiestijanskas
A.Voitkevič LTE judriojo tinklo plėtros Žirmūnų raj. modeliavimas Cellular Expert paketu doc. K.Svirskas
I.Zamaraitė CoFe2O4-BaTiO3 ir NiFe2O4-BaTiO3 kompozitinių keramikų triukšmų tyrimas prof. J.Matukas
T.Žukauskas Ultra plataus dažnių spektro impedanso spektrometras: keitiklis srovė-įtampa ir temperatūros kontrolė doc. A.Kežionis
D.Žukov Išplitusių defektinių sričių įtakos puslaidininkinio detektoriaus charakteristikoms modeliavimas dr. E.Žąsinas