Vilniaus universitetas Fizikos fakultetas

2012 m. bakalaurų laida.
Telekomunikacijų fizika ir elektronika

Absolventas Bakalauro darbas Vadovas
M.Alsys Nitridinių darinių, suformuotų ant profiliuotų safyro padėklų, tyrimas dr. R.Tomašiūnas
V.Bakas Gadoliniu legiruotų cerio oksido keramikų (Ce0.8Gd0.2O1.95) gamyba ir elektrinių savybių tyrimas doc. A.Kežionis
J.Baronas Bangų sklidimo modelio optimizavimas 1.8 GHz dažnių ruože doc. A.Kežionis
V.Bertašius Piccolo TMS320F28035 signalų procesoriaus panaudojimas LED lempų valdymui doc. M.Viliūnas
V.Čeledinas Priverstinės spinduliuotės savybių tyrimas stipriai legiruotose ZnO epitaksiniuose sluoksniuose prof. E.Kuokštis
L.Dabašinskas Puslaidininkinių šviestukų maitinimo grandynų elektrinių parametrų tyrimas ir optimizavimas dr. P.Vitta
E.Dvinelis Galvanomagnetinių reiškinių tyrimas VU TMI išaugintuose GaN sluoksniuose doc. J.Storasta
P.A.Dzimidas Popierių su PCC užpildu elektrostatinių savybių priklausomybės nuo temperatūros tyrimas J.Jurkšus
P.Eidikas Jutiklių, naudojamų terahercinei detekcijai, triukšmų tyrimai prof. J.Matukas
R.Gataveckas Krūvininkų difuzijos įtaka plazmos formavimo procesui griūtiniuose dioduose doc. J.Vyšniauskas
M.Greibus Ištisinio spektro rentgeno spinduliuotės vidutinio bangos ilgio matavimas filtrų metodu dr. A.Poškus
D.Jablonskas Pb(Mg1/3Nb2/3)O3 ir 0.98Pb(Mg1/3Nb2/3)O3 – 0.02La(Mg2/3Nb1/3)O3 kristalų dielektriniai tyrimai dr. R.Grigalaitis
V.Kornijčuk Silicio CMOS detektorių atsako i THz spinduliutę ir jų žemadažnių triukšmų tyrimai dr. S.Pralgauskaitė
Ž.Liaugaudas Paviršinių akustinių bangų matavimo stendo automatizavimas doc. V.Jonkus
S.Matulionis GSM tinklo aprėptis, matavimai, problemos doc. K.Svirskas
V.Meinorius Energijos surinkimo prietaisų su saulės baterijomis tyrimas dr. M.Viliūnas
J.Mišeika Prioritetinių ir neprioritetinių ryšio kanalų tyrimas Baltarusijos pasienyje su Lietuva doc. K.Svirskas
M.Nausėda Aplikacijos mobiliajam telefonui su Android platforma kūrimas doc. K.Svirskas
V.Opanovič Maitinimo šaltinio su simetrine vidurio atšaka gamyba ir savybių tyrimas doc. Č.Pavasaris
J.Pesliakas Akustinių bangų poveikis vandeniniam 4-hidroksi-6-metil-2-pirimidinilsulfanil – acto rūgšties tirpalui ir kalcio oksalato suspensijai doc. R.Giriūnienė
M.Pučka Didelės galios šviesos diodų triukšmų spektroskopija prof. J.Matukas
K.Pučkoriūtė Dielektriniai bario titanato, praturtinto Nb ir Mn, tyrimai dr. R.Grigalaitis
J.Ramansevičiūtė Etaloninės varžos matavimo tilto tikslumo tyrimas Hamon varžynų metodu J.Mitkevičius
A.Sakavičius Krūvio pernašos tyrimas organinėse Saulės elementų struktūrose prof. V.Kažukauskas
I.Sidorenko „Pharos“ lazerio laikinių ir energetinių parametrų tyrimas plačioje dažnių juostoje prof. V.Sirutkaitis
J.Sinkevičius Šnekos atpažinimo metodų efektyvumo vertinimas doc. V.E.Rudžionis
S.Smaliukas Prioritetinių ir neprioritetinių kanalų signalo lygio vertinimas Lietuvos pasienio ruože doc. K.Svirskas
I.Stasevičius Sinchroniškai kaupinamas femtosekundinis stovinčios bangos parametrinis šviesos generatorius dr. M.Vengris
Š.Svirskas Plačiajuostė 0.4Na0.5Bi0.5TiO3-(0.6-x)SrTiO3-xPbTiO3 keramikų dielektrinė spektroskopija prof. J.Banys
A.Trinkūnas Sendinimo įtaka baltos šviesos diodų pirminio šaltinio ir fosforo spinduliuočių fliuktuacijoms prof. J.Matukas
A.Žemaitytė Azofenylkarbazolų optinio polinimo temperatūriniai tyrimai dr. R.Tomašiūnas
G.Žukauskas NFC skaitytuvo projektavimas doc. V.Jonkus