Vilniaus universitetas Fizikos fakultetas

2011 m. bakalaurų laida.
Telekomunikacijų fizika ir elektronika

Absolventas Bakalauro darbas Vadovas
V.Abramavičius Krūvių poros konjuguotame polimere išskyrimo elektriniame lauke modeliavimas Monte Karlo metodu dr. D.Abramavičius
A.Aukštuolis Krūvininkų pernašos ir rekombinacijos tyrimas amorfinio hidrogenizuoto silicio sluoksniuose dr. N.Nekrašas
D. Bajarūnas Srovės ir talpos charakteristikų kitimai Si dalelių detektoriuose nulemti radiacinių gaudyklių habil.dr. E.Gaubas
J.Belovickis Akustooptinė sąveika nuotėkio paviršinėmis akustinėmis bangomis YX - ličio tantalate doc. R.Rimeika
M.Činčikas Integrinių grandynų su operaciniais stiprintuvais parametrai ir savybės bei taikymas garso stiprintuvuose. Garso stiprintuvo konstravimas dr. Č.Pavasaris
M.Dailidonis Energijos kaupiklis su superkondensatoriais dr. M.Viliūnas
A.Domarkas Plokščią elektromagnetinę bangą sklaidančios sferos paviršių veikiančios jėgos prof. V.Ivaška
E.Dumčius SiC Šotki diodo ir lauko tranzistoriaus tyrimas dr. M.Viliūnas
K.E.Impinnisi Šiuolaikiniai elektronikos komponentai – temperatūros jutikliai: jų rūšys ir taikymas prof. P.J.Žilinskas
P.Jarašūnas Nešiojamo ausinių stiprintuvo, naudojančio operacinį stiprintuvą, panaudojimo studija, projektavimas ir konstravimas dr. Č.Pavasaris
M.Jašinskas Mikroprocesoriaus valdomas įtampos keitiklis, dirbantis optimalios apkrovos principu dr. M.Viliūnas
M.Juškauskas Radaro signalų simuliatorius 5 GHz dažnio bevielio radijo ryšio sistemų dinaminio dažnio išrinkimo (DFS) atitikties testavimui doc. V.Kalesinskas
A.Kanapeckas Daugelio objektų aptikimas akustinėje lokacijoje doc. V.Kunigėlis
E.Kazlauskas 3-jų juostų parametrinio vienodintuvo konstravimas ir jo charakteristikų tyrimas dr. Č.Pavasaris
J.Krivochiža Skylių ir elektronų pernašos tyrimas fulereno dariniuose dr. V.Jankauskas
J.Kuzma Signalų procesoriaus valdomas plataus diapazono įtampos/srovės keitiklis dr. M.Viliūnas
D.Lebedinec Nuotėkio paviršinių akustinių bangų sąveika su laidžiu skysčiu Y-X pjūvio ličio tantalate doc. R.Rimeika
R.Mackevičiūtė PFW+MnO2 keramikos dielektiniai tyrimai prof. J.Banys
A.Memliukas Gamybinio pobūdžio įmonės kompiuterinio tinklo projektas doc. J.Vyšniauskas
L. Meškėnas Puslaidininkinio garso stiprintuvo bei tembrų bloko konstravimas ir tyrimas dr. Č.Pavasaris
M.Miselis Vaizdo atkūrimas iš lazeriu sukurtų ilgų šviesos impulsų atspindžio doc. V.Kunigėlis
R.Petronaitis 0.94PMN-0.06PT keramikos dielektriniai tyrimai dr. R.Grigalaitis
A.Petrulis Daugiaspalvio šviestukų telkinio su šiluminiu grįžtamuoju ryšiu modeliavimas prof. A.Žukauskas
M.Plūkys Parabolinio cilindro elektromagnetinių bangų pluoštai prof. V.Ivaška
A.Plungė Parabolinio mikrofono su stiprintuvu projektavimas ir gamyba dr. Č.Pavasaris
P.Simanavičius Lazerinės sklendės tyrimas habil.dr. V.Vaičikauskas
E.Sivickij Elektromagnetinio suderinamumo tyrimas tarp judriojo radijo ryšio stočių ir oreivystės radionavigacinių sistemų doc. M.Žilinskas
R.Songaila Elektrochemiškai suformuoto ZnO sluoksnio pritaikymas polimerinėms Graetzel'o tipo saulės celėms doc. K.Arlauskas
V.Strobeika Organinių medžiagų tūrinės heterosandūros gamyba garinimo vakuume būdu ir fotoelektrinių savybių tyrimas doc. K.Arlauskas
M.Šeputis Akustinių bangų įtaka šarminių elektrolitų elektrinėms savybėms doc. R.Giriūnienė
M.Šiaulys Daugiaprotokolio komutavimo tinklo komutatorių paslaugos kokybės valdymo veikimo tyrimas doc J.Vyšniauskas
R.Šliuževičius Paviršinių akustinių bangų panaudojimas plono manganito sluoksnio tyrimui doc. R.Giriūnienė
T.Tičkūnas Organinių elektroliuminescuojančių darinių formavimas garinimo vakuume būdu doc. K.Arlauskas
A.Vaičekauskas Dvitakčių tranzistorinių galios stiprintuvų tyrimas bei lyginamoji analizė dr. Č.Pavasaris
I.Vaičiulis Naujų organinių medžiagų saulės elementų tyrimas ir gamyba prof. G.Juška
J.Varpučianskis Organinių sluoksnių gamyba purškimo bei liejimo būdais ir jų fotoelektrinių savybių tyrimas doc. K.Arlauskas
J.Važgėla Dažais jautrintų saulės elementų fotoelektrinių charakteristikų tyrimas prof. G.Juška
E.Vitkus Krūvininkų injekcija ir ekstrakcija MDP dr. N.Nekrašas
N.Žogas Bevielio tinklo signalų parametrai doc. J.Vyšniauskas